گالری عکس

گالری عکس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مریوان

ساختمانها و محوطه
ساختمانها و محوطه

سالن آمفی تئاتر-دانشگاه آزاد اسلامی واحد مریوان
سالن آمفی تئاتر

سالن سمینار-دانشگاه آزاد اسلامی واحد مریوان
سالن سمینار

کارگاه الکترونیک-دانشگاه آزاد اسلامی مریوان
کارگاه الکترونیک

مراحل ساخت ساختمان اداری دانشگاه آزاد مریوان
مراحل ساخت ساختمان اداری دانشگاه آزاد مریوان

کارگاه برق قدرت-دانشگاه آزاد مریوان
کارگاه برق قدرت

عکس قدیمی مریوان
عکس قدیمی مریوان

 

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن