کارگاه های ایجاد و توسعه استارتاپ ها

كارگاههاي آموزشي ذكر شده در جدول ذيل با تدريس دكتر مصطفي كريميان اقبال در روزهاي يکشنبه و دوشنبه
15 و 16 بهمن ماه سال جاري در محل سالن جلسات پارك علم و فناوري برگزار ميگردد. لذا خواهشمند است به واحدهاي فناور تحت حمايت
اطلاع رساني شود و ليست شركت كنندگان در هريك از كارگاههاي مورد نظر را تا تاريخ 14 بهمن ماه به اين مركز اعلام فرماييد


دانلود فایل راهنما