چارت رشته ها

چارت رشته ها

کامپیوتر

کاردانی پیوسته

الکترونیک
الکتروتکنیک
تاسیسات – تهویه مطبوع
(مکانیک خودرو(دیپلم کار و دانش
(مکانیک خودرو(دیپلم فنی و حرفه ای
عمران
حسابداری
 
معماری
کامپیوتر

کاردانی ناپیوسته

حسابداری
عمران
تربیت بدنی
مکانیک
خودرو
زبان انگلیسی
فناوری اطلاعات و ارتباطات
نقشه برداری-ژئودزی
آموزش ابتدائی
معماری
کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

الکترونیک
حسابداری
زبان انگلیسی
آموزش ابتدائی
برق-قدرت
شیوه نامه پایان نامه کارشناسی گروه برق
معماری

نقشه برداری
مکانیک
خودرو
(مکانیک
خودرو(دارندگان مدرک کاردانی پیوسته
(مکانیک خودرو(دارندگان
مدرک کاردانی نایوسته

تکنولوژی عمران
اجرایی
عمران
کمیسیون هم ارزی رشته عمران
تربیت بدنی

معماری

کارشناسی پیوسته

زبان انگلیسی
حقوق
تربیت بدنی
حسابداری ورودی 96 به بعد
حسابداری ورودی قبل از 96
کامپیوتر
عمران
برق قدرت
مکانیک خودرو

معماری

کارشناسی ارشد

زبان انگلیسی
حسابداری
تربیت بدنی(فیزیولوژی )
برق قدرت
 برق الکترونیک
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن