حوزه ریاست

عثمان باقدم :  دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری استادیار و عضوهیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

سوابق اجرایی

 • رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مریوان 1390 – 1394
 • معاون آموزشی – دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مریوان 1388 -1390
 • قائم مقام دانشگاه آزاد اسلامی واحد مریوان 1388-1390
 • رئیس شورای فرهنگی دانشگاه آزاد واحد مریوان 1390 تا 1394
 • عضو هیت امنای دانشگاههای آزاد استان کردستان
 • عضو شورای پژوهشی دانشگاههای آزاد استان کردستان
 • عضو شورای زنان فرهیخته دانشگاههای آزاد استان کردستان
 • نائب رئیس کمیسون موارد خاص دانشگاههای آزاد استان کردستان
 • عضو شورای فرهنگی – دانشجویی دانشگاههای آزاد استان کردستان
 • عضو کارگروه تخصصی شهرسازی در هیت اجرایی جذب استان کردستان
 • عضو محققین شرکت مشاوره طرح های جامع شهری سبز اندیش پاک

 

سوابق علمی – پژوهشی

رتبه 3000 کنکور سراسری و کارشناسی جغرافیای طبیعی گرایش کاربرد زئومورفولوزی در برنامه ریزی محیطی فارغ التحصیل دانشگاه رازی کرمانشاه 1357-1379

رتبه 14 کنکور سراسری و کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی گرایش کاربرد اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی  فارغ التحصیل دانشگاه تربیت مدرس تهران 1380-1382

رتبه 1 کنکور دکتری و دکتری تخصصی(PHD) جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه علوم و تحقیقات تهران  فارغ التحصیل 1382-1386

استادیار دکتری تخصصی تمام وقت و عضو هیت علمی گروه شهرسازی و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

عضو انجمن جغرافیدانان ایران

عضو انجمن تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران

داور علمی همایش های ملی

ریس پانل همایش های ملی و استانی

استاد راهنما و مشاور پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری

داور طرح های علمی شهرداری مریوان

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: ارزیابی ایمنی جاده ای با رویکرد مخاطرات محیطی: مسیر سنندج-مریوان با استفاده از GIS

عنوان رساله دکتری: ارزیابی برنامه ریزی کاربری اراضی شهر سنندج با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)

چاب و ارائه مقالات متعددISI  و علمی – پژوهشی و کنفرانس های ملی و بین اللملی

مقالات علمی پژوهشی :

 • ارزيابي ايمني جاده اي با رويکرد مخاطرات محيطي: مسير سنندج- مريوان با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي ‘، مجله مدرس علوم انساني، شماره 38، صفحات 1
 • ارزیابی مدل لاری در پیش بینی اشتغال و جمعیت شهر سنندج مجله سرزمین شماره 19 1387

مقالات ISI چاپ شده:

1- The Analysis and Planning of Scales in Order to Promote the Subjective Quality of Urban Living: Case Study, Sanandaj City

 • The Study of Methods of Ordering the Suburbia Textures and Preventing Abnormal Development with Emphasis on the Rule of Urban Managers (Case Study: Sanandaj City, Iran)
 • Formulation of marivan tourism development strategy using the SWOT model International Journal of Review in Life Sciences(IJRLS)

مقالات ISI در دست چاپ:

An approach to the identification and evaluation of urban public spaces (Qtarchyan Street of Sanandaj) emphasized on women population

The role of the citizen in the development of urban green spaces in sustainable urban development with emphasis on the city of Sanandaj

مقالات همایش علمی ملی و بین المللی:

 • بررسی نقش مدیریت یکپارچه شهری در ساماندهی و مکانیابی مسیرهای حمل و نقل ترانزیتی در شهرهای مرزی با رویکرد توسعه پایدار(محدوده مطالعاتی: شهر مریوان مرز باشماق)
 • بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر گسترش فرهنگ زیست محیطی و اثرات آن بر کاهش آلودگی هوای شهری (نمونه موردی شهر سنندج)
 • نقش گردشگری در حفاظت از محیط زیست دریاچه زریوار با تاکید بر آسایش اقلیمی همایش ملی حفاظت و احیای تالاب ها و دریاچه ها با تاکید بر دریاچه زریوار مریوان
 • تدوین استراتژی راهبردی و دانشی توسعه گردشگری مریوان با بهره گیری ازمدل swot
 • دوره های کارگاهی مدیریت آموزش عالی و سایر کارگاههای گذرانده شده705 ساعت

All Rights Reserved . Islamic Azad University Of Marivan - 2018