حوزه ریاست

 

دکتر فردین میراحمدی


تحصیلات :

 • کارشناسی، ارومیه (1371 – 1375)
 • کارشناسی ارشد، تربیت مدرس تهران (1375 – 1378) – بررسی اثر عصاره برگ سبز چاي درجلوگيري از اكسيداسيون روغن ها
 • دکترا، علوم وتحقیقات تهران (1391 – 1397)  – بررسی ویژگیهای ساختاری و خواص رئولوژیکی صمغ اولئورزین درخت بنه ( Pistacia atlantica) زيرگونه Kurdica درجنگل های کردستان

مقالات چاپ شده:

 • اثر عصاره برگ سبز چاي درجلوگيري از اكسيداسيون روغن آفتابگردان
 • بررسي اثر Lactobacillus plantarum، Lactobacillus fermentu بر باكتريهاي هوازي مزوفيل باكتريهاي اسيد لاكتيك ، آنتروباكترياسه و كاهش نيتريت طي دوره تخمير در نوعي سوسيس تخميري
 • بررسی اثر Lactobacillus.plantarum , leuconostoc. Mesenteroides بر کاهش نیتریت طی دوره تخمیر در کلم تخمیری (کلم شور).
 • بررسی خواص ضد باکتریایی اسانس شیره درخت بنه بر روی باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس، اشریشیاکلی و کلوستریدیوم اسپوروژنس
 • بررسی اثر فراصوت در استخراج گلیسیریزین از شیرینبیان ).Glycyrrhiza glabra L( در مقایسه با روش اصالح شده روسین
 • Investigation of antimicrobial effects of tea leaf extract on microorganisms in culture media
 • Assessment of eutrophication in the Lake Zribar, Western Iran: analysis of temporal trophic variations
 • Effect of Lactic Acid Bacteria Inoculation on Nitrite Concentration of Fermented Sausage in Fermentation and Ripening Periods
 • Effect of low temperatures on physico-chemical properties of different strawberry cultivars
 • Assessment of nitrates contamination in topsoils of babagorgor watershed, western Iran
 • Effect of Lactobacillus plantarum and Lactobacillus fermentum on Nitrite Concentration and Bacterial Load in Fermented Sausage During Fermentation.
 • Consideration of Lactic Acid Bacteria Ability to Reduce Nitrite Concentration in Standard De Man, Rogosa and Sharpe (Mrs) Broth-Sodium Nitrite Medium During Fermentation Period
 • Effect of Lactic Acid Bacteria Inoculation on Nitrite Concentration of Fermented Sausage in Fermentation and Ripening Periods
 • Effect of Lactic Acid Bacteria Inoculation on Nitrite Concentration of Fermented Sausage in Fermentation and Ripening Periods
 • Effect of Lactic Acid Bacteria Inoculation on Nitrite Concentration of Fermented Sausage in Fermentation and Ripening Periods
 • Production of Ice Cream by Using Soy Milk, Stevia and Isomalt
 • < Effect of Substituting soy milk instead of skim milk on physicochemical and sensory properties of sesame ice cream
 • Assessment of eutrophication in the Lake Zribar, Western Iran: analysis of temporal trophic variations
 • Anthocyanin changes in Hot Air drying of Strawberry
 • Response of sugar beet to irrigation interval, harvesting time and integrated use of farmyard manure and nitrogen fertilizer
 • (Chemical compositions and thermal properties of the extracted gum from Pistacia atlantica subsp. Kurdica. ( Accepted

مقالات ارائه شده :

 • بررسي خاصيت ماندگاري آنتي اكسيدان ها درمحصولات حاوي روغن وچربي
 • بررسي خاصيت ضدميكروبي گياه ريحان درمحصولات غذايي بسته بندي شده
 • مروري بر خصوصيات فيلم و پوشش هاي خوراكي
 • بررسي كاهش نيتريت به وسيله باكتريهاي لاكتيك منتخب در طي دوره تخمير و رسيدن در نوعي سوسيس تخميري
 • بررسي اثر تلقيح باكتريهاي اسيد لاكتيك بر كاهش نيتريت و بار ميكروبي در نوعي سوسيس تخميري
 • بررسي روش توليد، ماندگاري كلي فرم و كپك و مخمر در پنير سنتي كوپه استان كردستان و بهينه سازي مقدار آنزيم
 • آناليز فيزيكو شيميايي پنير كوپه توليدي كردستان با مايه پنير قارچي
 • بررسي روش توليد و آناليز فيزيكو شيميايي پنير سنتي كوپه كردستان بهينه سازي درصد آنزيم
 • بررسي تغييرات كپك و مخمر و كل ميكروب روي پنير سنتي كوپه در كردستان
 • تاثير زمان و غلظت روي ويژگي فيزيكو شيميايي پنير كوپه توليدي با مايه حيواني
 • آناليز ميكروبي پنير كوپه توليدي كردستان با مايه حيواني
 • آناليز ميكروبي پنير كوپه كردستان توليدي با مايه پنير قارچي
 • تاثير زمان و غلظت روي ويژگي فيزيكو شيميايي پنير كوپه توليدي با مايه قارچي
 • EVALUATION OF ANTIOXIDANT ACTIVITY OF PROPOLIS EXTRACT ON THE INHIBITION OF SOYBEAB OIL OXIDATION
 • STUDY ON SYNERGISTIC ACTIVITIES OF ETHANOL EXTRACTS FROM PROPOLIS IN SOYBEAN OIL
 • بررسی میزان یون نیتریت در خیار گل خانه ای شهرستان های کردستان
 • بررسی کاربرد پروپولیس در بسته بندی ضد میکروبی برای افزایش ماندگاری فرآورده های غذایی
 • بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره میوه درخت بلوط در جلوگیری از اکسیداسیون روغن آفتابگردان
 • بررسی خواص فیزیکوشیمیایی بر ماندگاری نوشیدنی حاصل از عصاره یولاف
 • اثر ضد میکروبی اسانس و عصاره آبی گیاه خوشاریزه بر روی رشد مخمر کلویورومایسس مارکسیانوس
 • اثر ضد میکروبی اسانس گیاه خوشاریزه و دمای نگهداری بر رشد مخمر کلویورومایسس مارکسیانوس وخواص دوغ ایرانی

طرح های پژوهشی خاتمه یافته :

 • پروژه تحقیقاتی بررسی وضعیت آرد و نان و گندم استان کردستان به سمت همکار طرح اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی کردستان
 • اثرات ضد ميكروبي پلي فنل هاي برگ چاي بر باكتري هاي موجود در محصولات غذايي .دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
 • ررسی خواص فیزیکو شیمیایی آدامس بومی کردستان(جاجکه تاله) اداره استاندارد ودانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
 • تدوین استانداردملی به شماره 443 –میوه ها وسبزیها – بذر گشنیز (دبیر تدوین)


کتاب :

ترجمه کتاب DICTIONERY OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY)) از انتشارات John Wiley سال چاپ 2005 (آماده چاپ)


علایق پژوهشی :

1-فرمولاسیون و مدلینگ فرآیند و فرمولاسیون

2- طراحی خطوط تولید وکارخانه

3-مدل کردن و اپتیمایز فرآیند میکروبی و شیمیایی

4-آنتی اکسیدا سیون و تکنولوژی روغن ها

5- طراحی سنسور


سوابق اجرایی :

1- کارشناس ارشد اداره کل استاندارد استان کردستان

2- معاونت ارزیابی بانک صنعت و معدن استان کردستان

3- مدیر گروه صنایع غذایی دانشگاه آزاد سنندج


عضویت در کمیته ها و کمیسسیون ها :

1-کمیته پروانه ساخت استان کردستان
2-عضو کمیته سلامت استان
3- عضو کمیته HACCP استان
4-دبیر علمی اولین کنگره منطقه ای درجه بندی و بسته بندی محصولات کشاورزی در غرب کشور


شرکت در کارگاهها :

1- – روشهای بهینه در تولید آرد و ماکارونی. مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
2-سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقطه های کنترل بحرانی در تولید مواد غذایی. مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
3- – کنترل کیفیت آماری S.Q.C .مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
4– شناسایی سریع آلودگی میکروبی به روش امپدانس با همکاری شرکت اتریشی SY-LAB
5-نحوه تدوین نظامنامه کیفیت واحدهای تولیدی . مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن