تماس با دانشگاه

call

شماره تماسها:

معاونت اداری و مالی: 34549182 – 087

معاونت آموزشی :     34549194 – 087

امور اداری :              34549180 – 087

حراست :                 34549184 – 087

دفتر فرهنگ :           34549195 – 087

پژوهش :                 34549195 – 087

دبیرخانه :               34549186 – 087

سانترال : 34549189 – 087 

آموزش :            داخلی 16

امور دانشجویی : داخلی 16

امور شهریه :     داخلی 20

فارغ التحصیلان : داخلی 18

بایگانی :            داخلی  23

کتابخانه :           داخلی

اتاق اساتید :     داخلی 24

انفورماتیک : داخلی 31

تلفکس(دبیرخانه) :     34549186   – 087

ایمیل :  iaumarivan@gmail.com

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن