تقویم آموزشی نیمسال تابستان 95-94

تقویم آموزشی نیمسال تابستان سال تحصیلی  95-94

95/03/30 –  94/04/03 انتخاب واحد
95/04/05 شروع کلاسها
 95/05/30 پایان کلاسها
95/05/31  –  95/06/08 امتحانات
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن