اخبار

اطلاع رسانی کارگاههای آموزشی مدلهای تأمین مالی داخلی و مدلهای تأمین مالی بین المللی

احتراماً، به اطلاع ميرساند، كارگاههای آموزشی مدلهای تأمین مالی داخلی و مدلهای تأمین مالی بینالمللی هرکدام به مدت 4 ساعت(درمجموع 8 ساعت) در روز سه شنبه مورخ 15 / 12 / 1396 رأس ساعت 8:30 (در پوستر ساعت 9 قید شده است، با توجه به تغییر ساعت پروازها
به 8:30 موکول گردید.) در محل سالن جلسات پارك علم و فناوري استان کردستان برگزار ميگردد.
هزینه شرکت در هرکدام از کارگاه ها براي
شرکت کننده آزاد 80 هزار تومان و براي دانشجویان و اعضاي مراکز رشد 40 هزارتومان مي باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن