اطلاعیه حضور دانشگاهیان در مراسم روز جهانی قدس

به اطلاع اساتید ، کارکنان و دانشجویان عزیز می رساند :

احتراما جهت شرکت در مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس روز جمعه مورخ 96/04/02 راس ساعت 09:30 در  چهارراه بیمارستان فجر حضور بهم رسانید .